پودر ژله

در این بخش تمام محصولات این دسته را مشاهده می نمایید.

پودر ژله با طعم موز
پودر ژله با طعم موز

پودر ژله با طعم موز

نام محصول به عربی:

 

انگلیسی:

Banana Jelly Powder

معرفی محصول: 

ژله یا لرزانک، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین که در هوای سرد منعقد می‌شود.در حال حاضر ژله بیشتر به صورت پودر ژله یافت می شود که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن جانوران تهیه میشود و دارای طعم‌های مختلف می‌باشد.

محتویات بسته:

پودر ژله با طعم موز

موارد مصرف:

استفاده به عنوان دسر در کنار غذاها

بسته بندی:

جعبه مقاوم در برابر رطوبت

تنوع سایز :

عرضه شده در وزن 100 گرمی

تعداد در کارتن:

12*4 عدد

جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول:

انرژی (کیلو کالری):

 

62

کربو هیدرات (گرم):

 

14

چربی (گرم):

 

0

پروتئین (گرم):

 

1

نمک (میلی گرم):

 

75

پتاسیم (میلی گرم):

 

1

 
پودر ژله با طعم آلبالو
پودر ژله با طعم آلبالو

پودر ژله با طعم آلبالو

نام محصول به عربی:

 

انگلیسی:

Sourcherry  Jelly Powder

معرفی محصول: 

ژله یا لرزانک، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین که در هوای سرد منعقد می‌شود.در حال حاضر ژله بیشتر به صورت پودر ژله یافت می شود که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن جانوران تهیه میشود و دارای طعم‌های مختلف می‌باشد.

محتویات بسته:

پودر ژله با طعم آلبالو

موارد مصرف:

استفاده به عنوان دسر در کنار غذاها

بسته بندی:

جعبه مقاوم در برابر رطوبت

تنوع سایز :

عرضه شده در وزن 100 گرمی

تعداد در کارتن:

12*4 عدد

جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول:

انرژی (کیلو کالری):

 

62

کربو هیدرات (گرم):

 

14

چربی (گرم):

 

0

پروتئین (گرم):

 

1

نمک (میلی گرم):

 

75

پتاسیم (میلی گرم):

 

1

 
پودر ژله با طعم کیوی
پودر ژله با طعم کیوی

پودر ژله با طعم کیوی

نام محصول به عربی:

 

انگلیسی:

Kiwi  Jelly Powder

معرفی محصول: 

ژله یا لرزانک، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین که در هوای سرد منعقد می‌شود.در حال حاضر ژله بیشتر به صورت پودر ژله یافت می شود که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن جانوران تهیه میشود و دارای طعم‌های مختلف می‌باشد.

محتویات بسته:

پودر ژله با طعم کیوی

موارد مصرف:

استفاده به عنوان دسر در کنار غذاها

بسته بندی:

جعبه مقاوم در برابر رطوبت

تنوع سایز :

عرضه شده در وزن 100 گرمی

تعداد در کارتن:

12*4 عدد

جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول:

انرژی (کیلو کالری):

 

62

کربو هیدرات (گرم):

 

14

چربی (گرم):

 

0

پروتئین (گرم):

 

1

نمک (میلی گرم):

 

75

پتاسیم (میلی گرم):

 

1

 
پودر ژله با طعم تمشک
پودر ژله با طعم تمشک

پودر ژله با طعم تمشک

نام محصول به عربی:

 

انگلیسی:

Raspberry  Jelly Powder

معرفی محصول: 

ژله یا لرزانک، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین که در هوای سرد منعقد می‌شود.در حال حاضر ژله بیشتر به صورت پودر ژله یافت می شود که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن جانوران تهیه میشود و دارای طعم‌های مختلف می‌باشد.

محتویات بسته:

پودر ژله با طعم تمشک

موارد مصرف:

استفاده به عنوان دسر در کنار غذاها

بسته بندی:

جعبه مقاوم در برابر رطوبت

تنوع سایز :

عرضه شده در وزن 100 گرمی

تعداد در کارتن:

12*4 عدد

جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول:

انرژی (کیلو کالری):

 

62

کربو هیدرات (گرم):

 

14

چربی (گرم):

 

0

پروتئین (گرم):

 

1

نمک (میلی گرم):

 

75

پتاسیم (میلی گرم):

 

1

 
 
پودر ژله با طعم بلوبری
پودر ژله با طعم بلوبری

پودر ژله با طعم بلوبری

نام محصول به عربی:

 

انگلیسی:

Blueberry  Jelly Powder

معرفی محصول: 

ژله یا لرزانک، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین که در هوای سرد منعقد می‌شود.در حال حاضر ژله بیشتر به صورت پودر ژله یافت می شود که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن جانوران تهیه میشود و دارای طعم‌های مختلف می‌باشد.

محتویات بسته:

پودر ژله با طعم بلوبری

موارد مصرف:

استفاده به عنوان دسر در کنار غذاها

بسته بندی:

جعبه مقاوم در برابر رطوبت

تنوع سایز :

عرضه شده در وزن 100 گرمی

تعداد در کارتن:

12*4 عدد

جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول:

انرژی (کیلو کالری):

 

62

کربو هیدرات (گرم):

 

14

چربی (گرم):

 

0

پروتئین (گرم):

 

1

نمک (میلی گرم):

 

75

پتاسیم (میلی گرم):

 

1

 
پودر ژله با طعم هلو
پودر ژله با طعم هلو

پودر ژله با طعم هلو

نام محصول به عربی:

 

انگلیسی:

Peach Jelly Powder

معرفی محصول: 

ژله یا لرزانک، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین که در هوای سرد منعقد می‌شود.در حال حاضر ژله بیشتر به صورت پودر ژله یافت می شود که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن جانوران تهیه میشود و دارای طعم‌های مختلف می‌باشد.

محتویات بسته:

پودر ژله با طعم هلو

موارد مصرف:

استفاده به عنوان دسر در کنار غذاها

بسته بندی:

جعبه مقاوم در برابر رطوبت

تنوع سایز :

عرضه شده در وزن 100 گرمی

تعداد در کارتن:

12*4 عدد

جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول:

انرژی (کیلو کالری):

 

62

کربو هیدرات (گرم):

 

14

چربی (گرم):

 

0

پروتئین (گرم):

 

1

نمک (میلی گرم):

 

75

پتاسیم (میلی گرم):

 

1

 
پودر ژله با طعم پرتغال
پودر ژله با طعم پرتغال

پودر ژله با طعم پرتغال

نام محصول به عربی:

 

انگلیسی:

Orange Jelly Powder

معرفی محصول: 

ژله یا لرزانک، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین که در هوای سرد منعقد می‌شود.در حال حاضر ژله بیشتر به صورت پودر ژله یافت می شود که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن جانوران تهیه میشود و دارای طعم‌های مختلف می‌باشد.

محتویات بسته:

پودر ژله با طعم پرتغال

موارد مصرف:

استفاده به عنوان دسر در کنار غذاها

بسته بندی:

جعبه مقاوم در برابر رطوبت

تنوع سایز :

عرضه شده در وزن 100 گرمی

تعداد در کارتن:

12*4 عدد

جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول:

انرژی (کیلو کالری):

 

62

کربو هیدرات (گرم):

 

14

چربی (گرم):

 

0

پروتئین (گرم):

 

1

نمک (میلی گرم):

 

75

پتاسیم (میلی گرم):

 

1

 
پودر ژله با طعم انار
پودر ژله با طعم انار

پودر ژله با طعم انار

نام محصول به عربی:

 

انگلیسی:

Pomegranate Jelly Powder

معرفی محصول: 

ژله یا لرزانک، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین که در هوای سرد منعقد می‌شود.در حال حاضر ژله بیشتر به صورت پودر ژله یافت می شود که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن جانوران تهیه میشود و دارای طعم‌های مختلف می‌باشد.

محتویات بسته:

پودر ژله با طعم انار

موارد مصرف:

استفاده به عنوان دسر در کنار غذاها

بسته بندی:

جعبه مقاوم در برابر رطوبت

تنوع سایز :

عرضه شده در وزن 100 گرمی

تعداد در کارتن:

12*4 عدد

جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول:

انرژی (کیلو کالری):

 

62

کربو هیدرات (گرم):

 

14

چربی (گرم):

 

0

پروتئین (گرم):

 

1

نمک (میلی گرم):

 

75

پتاسیم (میلی گرم):

 

1

 
سالم‌تر، آسان‌تر، تنوع محصولات

چرا محصولات برتر؟

سالم‌تر، آسان‌تر، تنوع محصولات

محصولات برتر به یک بانوی خوش‌سلیقه حس «اعتماد» و «غرور» می‌دهد؛ چون می‌داند که دست پختش «کامل» است و در زمان هم «صرفه‌جویی» می‌کند. برای این‌که با برند «برتر» و نحوۀ تولید محصولات آن بیشتر آشنا شوید، روی دکمۀ زیر کلیک کنید.

دربارۀ محصولات غذایی برتر
کالای خوب، راحت فروخته می‌شود

اخذ نمایندگی فروش محصولات برتر

کالای خوب، راحت فروخته می‌شود

اگر در حوزۀ فروش مواد غذایی فعالیت می‌کنید، می‌توانید عضوی از شبکۀ گستردۀ فروش محصولات «برتر» باشید. علاوه بر کیفیت مواد اولیه و بسته‌بندی‌های متنوع و زیبا، «برتر» کامل‌ترین سبد مواد غذایی در ایران است که بخش بزرگی از نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کند. برای اخذ نمایندگی فروش، روی دکمۀ زیر کلیک و سپس اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

اخذ نمایندگی فروش
large desktop desktop tablet phone © Badkoobeh